Sunday, December 15, 2019
en-UScs-CZ

Interaktivní velkoplošné LCD tabule VTRON

Minimize
Interaktivní tabule nalézají své uplatnění při jakékoliv prezentační a analytické činnosti. Jejich výhoda je daná do značné míry jejich mobilitou a multifunkčností. Znaky nanášené elektronickým perem lze doplňovat do již vzniklých souborů a společně ukládat. Takto uživatelé neztrácí kontinuitu při řešení/analýze dané problematiky a mohou dále rozvádět svoji práci. Proto se interaktivní tabule velmi hodí zejména pro výuku a prezentaci. Jejich další využití je v analýzách situací, při videokonferencích, jako dotykových vnitřních reklamních prezentací, podpora při jednáních apod.

PDF
  

Interaktivní projekční stěny VTRON

Minimize

Interaktivní videostěny pracují na principu DLP. Nalézají své uplatnění při jakékoli prezentační a analytické činnosti. Jsou vhodné pro velké konferenční místnosti a sály, velitelská a dohledová centra, výukové místnosti a auly, informační a news centra a vzdálené videokonferenční mítingy. Jejich výhodou je spojení vysoce propracované vizualizace promítání a funkcionalit interaktivních tabulí. Díky funkci obraz v obraze, neuvěřitelně širokému zobrazení se stávají neoddělitelnou součástí moderních meetingů, konferencí. Nahrazují a plně zastupují funkce videopřehrávání, dotykového flipchartu, přehrávání audio souborů, použití internetu. Z tohoto důvodu se interaktivní videostěny velmi hodí zejména pro výuku, prezentaci, záchranářskou a dozorovou obsluhu a telekonference.

PDF

  
Copyright 2010 by Tech Store