Sunday, December 15, 2019
en-UScs-CZ

Mediální prezentace

Minimize

Našim klientům navrhneme mediálně komunikační koncept a následně jej celý aplikujeme v masmédiích – televizi, tisku, rozhlase, venkovní reklamě (outdoor), prostřednictvím netradičních médií (např. indoor), on – line…

 

Co vše dokážeme pro vás zajistit:

  • tvorba a realizace mediálních mixů a mediálních plánů jako součást ucelené komunikační strategie nebo jednotlivých kampaní
  • nákup médií
  • návrhy a produkce inzerce, spotů, webových aplikací

 

V mediálním mixu vytvořeném pro klienta na míru dokážeme využít výhod agentury, a to ve všech médiích:

  • rádio (celorepubliková, regionální)
  • tištěná média - celostátní, regionální deníky, týdeníky, noviny a magazíny zdarma do schránek, odborné časopisy (celorepublikové, regionální)
  • outdoor -billboardy, bigboardy, megaboardy, citylighty CLV, dopravní prostředky MHD, média v prostorách zastávek MHD a metra, banenry, lavičky, MediUPy, mostní panely, mobilní média
  • internet - statické, nebo interaktivní flash bannery umístěné na serverech, webových stránkách, které daná cílová skupina navštěvuje, PPC kampaně
  • direct marketing - přímá distribuce - roznos letáků, reklamních materiálů do domácností, firem
  • sociální sítě - youtube, facebook, twitter
  
Copyright 2010 by Tech Store