Sunday, December 15, 2019
en-UScs-CZ

Eventy

Minimize

V současnosti při komunikaci klientů s cílovými skupinami dochází ke stále rostoucí exkluzivitě a individualismu v přístupu v jednání s nimi. Z toho důvodu se zvyšuje význam netradičních forem sdílení informací, které lze realizovat také prostřednictvím event marketingu. Pod tímto pojmem rozumíme šíření zážitků v rámci firemní komunikace, které mají za úkol vyvolat psychické a emociální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, tzv. eventů, jež podporují image firmy a její produkty či služby.

Pro naše klienty dokážeme zajistit:

  • vytvoření eventové komunikaci v rámci celkové marketingové strategie společnosti nebo realizaci jednotlivých eventových akcí
  • netradiční firemní a společenské akce menšího i většího rozsahu
  • konference, semináře, road- show, kick-off
  • otvírání nových poboček a prodejních míst v rámci nadnárodních prodejních řetězců
  • teambuldingová setkání pro posílení firemní kultury
  • dětské dny a party, family day

V rámci těchto akcí zajistíme:

  • rauty, cateringové služby
  • hostesky
  • kulturní program
  • produkci veškerých materiálů (tištěných, webových, reklamních,… spoty…)
  
Copyright 2010 by Tech Store