Sunday, December 15, 2019
en-UScs-CZ

Kompletní nabídka pro obce a města

Minimize

Nabízíme městským a obecním úřadům a organizacím, jejichž jsou zřizovateli, zajímavé portfolio informačních, bezpečnostních a dopravních produktů a mechanických zábran.

Informovat občany je jedna z úloh obecních a městských institucí. K tomu poslání nabízíme širokou škálu informačních digitálních poutačů na bázi dotykových LCD displejů řady imotion určených k venkovnímu použití. Venkovní LCD displeje umožní nejen rychleji a kvalitněji prezentovat aktuální informace občanům, navigovat je v rámci území města či obce, jednodušeji přibližovat např. historii jednotlivých památek, ale zároveň vtáhnout lidi do současného dění prostřednictvím různých anket. Díky displejům se usnadní komunikace občanů s úředníky - podáním elektronických připomínek nebo dotazů. LCD displejů Imotion lze využít jako stojanů První pomoci, ve kterých lze umístit např. defibrilátor, lékárničku. Na základě volání na tísňovou linku bude sdělen kód k otevření stojanu a využití záchranných pomůcek. Může být i spuštěna smyčka s kroky vedoucími k záchraně. Digitální poutače se dají využít jako reklamní médium k přehrávání reklamních spotů. (Informace o tom, jak fungují infostojany imotion přímo v maďarské metropoli Budapešti naleznete zde.)

Orientaci v rámci budov či komplexu budov je možno řešit tzv. infokiosky, které plní funkci nejen elektronické nástěnky, ale zároveň poskytují občanům informace o jednotlivých úsecích správy (úřední hodiny, kontakty, pořadí u jednotlivých okýnek…).

Pro bezpečnost nejen v úředních budovách ale i na ulicích, na důležitých křižovatkách a dopravních uzlech poskytujeme komponenty kamerových systémů v podobě digitálních zobrazovacích stěn VTRON určených pro monitorovací dohledová centra. Dále zajišťujeme okenní folie, samotné kamerové systémy, elektronickou zabezpečovací a požární signalizaci, elektronické kontroly vstupu (kontrolu docházky, objednávky obědů…) a další slaboproudé aplikace jako jsou telefonní ústředny, evakuační rozhlas nebo jednotný čas.

Pro ochranu účastníků silničního provozu na přechodech pro chodce nabízíme tzv. systém Inteligentních přechodů, který je tvořen několika prvky (solární či elektrické LED blikače, přisvětlení přechodů, dopravní značky s LED prvky a zvýrazňujícím rámem, zařízení pro snižování rychlosti vozidel…) fungující zcela nezávisle na dalších systém jako jsou semafory, atd.

Pro zjednodušení kontroly vstupů a odchodů zaměstnanců, přístupů občanů nabízíme řadu turniket a vstupních branek Hasam spolu se SW pro přístupové, docházkové, parkovací a stravovací systémy. 

Nejen v rámci budov, ale i mezi nimi, propojujeme LAN a Wi-Fi sítěmi pomocí odolných datových LCSI prvků. Pro bezpečný a rychlý záznam dat používáme jedinečná disková pole CORAID.

Společnost TECH-STORE s.r.o. dodává nejmodernější informační, bezpečnostní, slaboproudé a telekomunikační technologie, které pomáhají zjednodušovat provoz obecních, městských a státních úřadů a tím i zkvalitňovat a zpříjemňovat život obyvatel.


imotion – venkovní infostojan -
Informační digitální LCD displeje určené do venkovních klimatických podmínek. Zpřístupňují informace občanům (informace z úřadů, dění obce/města), navigují v rámci daného teritoria Lze je využít k různým účelům – informační, reklamní i jako „Stojan První pomoci“ (viz článek o užití v Budapešti). Lze dodávat v antivandal provedení.
Infokiosek – „interaktivní nástěnka“ - U
možňují komunikaci občanů s úředníky. Infokiosky jsou určené do vnitřních prostor. Zpřístupňují informace na síti nebo přístup na internet. Zajišťují přehrávání informačních a reklamních smyček. Mohou být i ve velkoformátovém dotykovém/ bezdotykovém provedení. Tyto jsou vhodnější ke komerčním účelům (obchody, nákupní centra), případně do nádražních či letištních hal.
Kamera - S
oučást bezpečnostního a kontrolního systému celého komplexu. Možnost vyhodnocování a propojení jinými systémy – vjezd aut na SPZ, počítání návštěvníků, ochrana prostoru.
Digitálnízobrazovací stěny VTRON -
Různé typy zobrazovacích stěn (LCD, LED technologie, digitální zobrazovací stěny s různými úhlopříčkami) určených pro monitorovací dohledová centra s nepřetržitým provozem.Inteligentní přechody pro chodce - „Vidět a být viděn“ jedno ze základních pravidel silničního provozu, které jednoznačně prezentují a podporují prvky Inteligentních přechodů pro chodce. Elektrické LED blikače jsou instalovány na střed ZEBRY a upozorňují na chodce na přechodu či příchozího, a to díky dalšímu prvku - detekční zóně. Součástí systému jsou speciální dopravní značky s LED blikačem, výrazným rámem, případně přisvětlením, samotné přisvětlení přechodů, zařízení pro snižování rychlosti, alternativně solární LED blikače. Bližší informace získáte u našich pracovníků.Vstupní brány/turnikety s docházkovým terminálem -
Zajišťují kontrolu vstupu a docházky (vhodné v kombinaci s kamerovým systémem). Možnost rozšíření o parkovací systém (závory), stravovací systém. Věrnostní program pro pravidelné návštěvníky (muzeum…).
Wi-Fi síť - Okamžitý přístup k informacím na Internetu přímo na Infostojanech.


LCSI switch


Coraid – disková pole - Nejrychlejší a nejlevnější způsob záznamu dat z kamerových systémů, z provozu úřadů, reklamních spotů…. Bezpečné a rychlé ukládání dat.

  
Copyright 2010 by Tech Store