Sunday, December 15, 2019
en-UScs-CZ

Kompletní nabídka pro školy

Minimize

Nabízíme školám na všech stupních výuky zajímavou nabídku výukových, prezentačních, informačních a bezpečnostních produktů.

Díky mobilní interaktivní tabuli TechBoard, dotykové tabuli zpětné projekce a LCD dotykové tabuli VTRON či interaktivní prezentační technice 3M se vaše škola rázem promění v  zařízení využívající nejmodernější nástroje interaktivní výuky v různé cenové a technické škále.

Pro přístup studentů a rodičů k informacím nabízíme infokiosky a infostojany. Vše dále propojujeme LAN a Wi-Fi sítěmi pomocí odolných datových LCSI prvků. Pro bezpečný záznam dat používáme jedinečné disková pole CORAID. Pro ošetření vstupu studentů a zaměstnanců nabízíme řadu turniket a vstupních branek Hasam spolu se SW pro přístupové, docházkové, parkovací a stravovací systémy… 

Pro vytvoření moderního a bezpečného prostředí ve školách mimo jiné dodáváme komponenty pro kamerové systémy, okenní folie, elektronickou zabezpečovací a požární signalizaci, elektronické kontroly vstupu (kontrolu docházky, objednávky obědů…) a další slaboproudé aplikace jako jsou telefonní ústředny, evakuační rozhlas nebo jednotný čas.


TechBoard - Mobilní (velmi lehká – 40kg i se stojanem) interaktivní tabule (elektromagnetická nebo dotyková) o různých úhlopříčkách (150 – 240cm), se 2 pery a softwarem. Lze doplnit o povrch na psaní s fixem,wi-fi, připojit PC, reproduktory, kameru, zpětnou projekci.VTRON IDP - Interaktivní zpětná dataprojekce – vysoce kvalitní, mobilní, odolná proti poškrábání, multifunkční možnost připojení, vysoký stupeň svítivosti.
Projektor 3M - Projekční technologie založená na principu přední projekce – nevytváří se rušivé stíny. Součástí setu anotační senzor – pero a software pro vkládání komentářů umožňující výuku dle připravených lekcí. Vysoce kvalitní obraz.


 

Infokiosek – "interaktivní nástěnka“ - přístupňuje informace na síti nebo přístup na internet pro studenty mimo učebny. Zajišťuje přehrávání informačních a reklamních smyček.


 

imotion – venkovní infostojan - Infostojan určený do venkovních klimatických podmínek. Zpřístupňuje informace na síti nebo přístup na internet pro studenty mimo učebny. Umožňuje komunikaci s rodiči.


Wi-Fi síť - Okamžitý přístup k informacím na Internetu přímo ve výuce, při prezentaci. Možnost přenosu videokonferencí, prezentací mezi třídami ale i školami.
LAN - Vnitřní síť – umožnění propojení a ukládání dat z prezentační, výukové, zabezpečovací a přístupové techniky přímo do vnitřní sítě.LCSI switchCORAID - disková pole - Nejrychlejší a nejlevnější způsob záznamu dat z výuky, provozu škol (včetně kamerového systému, …). Bezpečné ukládání dat.Hasam - Vstupní brány/turnikety s docházkovým terminálem - Zajišťují kontrolu vstupu a docházky (vhodné v kombinaci s kamerovým systémem). Možnost rozšíření o parkovací systém (závory), stravovací systém.KameraZajistí videozáznam výuky, prezentace. Nutná pro videokonference

  
Copyright 2010 by Tech Store