neděle, prosince 15, 2019
en-UScs-CZ

Prohlášení o soukromí


Tech-Store CZ se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Tech-Store CZ a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Tech-Store CZ souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Tech-Store CZ shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše @-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Tech-Store CZ také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Tech-Store CZ. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Tech-Store CZ využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Tech-Store CZ.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Tech-Store CZ, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Tech-Store CZ nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Tech-Store CZ doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Tech-Store CZ, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Tech-Store CZ není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Tech-Store CZ a  mimo rodinu webů Tech-Store CZ.

Použítí osobních informací

Tech-Store CZ shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Tech-Store CZ  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Tech-Store CZ také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Tech-Store CZ a jeho částí. Tech-Store CZ vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Tech-Store CZ může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám @-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Tech-Store CZ a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Tech-Store CZ nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Tech-Store CZ udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Tech-Store CZ za účelem zjištění jaké služby Tech-Store CZ jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Tech-Store CZ jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Tech-Store CZ prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Tech-Store CZ se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Tech-Store CZ; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Tech-Store CZ nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Tech-Store CZ používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Tech-Store CZ pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Tech-Store CZ, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Tech-Store CZ nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Tech-Store CZ zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Tech-Store CZ uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Tech-Store CZ může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Tech-Store CZ vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Tech-Store CZ nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Tech-Store CZ vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Tech-Store CZ se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na pavel.prokop@perfected.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)

Copyright 2010 by Tech-Store CZ